Повече от 8 години
опит в SEO областта
Работа с над 180
компании от цял свят
Излючително конкурентна
ценова политика

За да разберем от какво имате нужда, и да го направим реалност!

SEO е комплексен, продължителен и целенасочен процес, който има за цел да изведе даден сайт на челни позиции при търсене в Google и/или други големи онлайн търсачки. 

Предвид разнопосочните действия и множеството фази, през които минава SEO, от изключителна важност е процесът да има стабилна отправна точка и ясно дефинирани цели. Именно в този първоначален етап извършването на обстоен, смислен и стойностен SEO одит може да бъде предопределящо за успеха на цялото начинание.

Какво точно включва SEO одитът, в какви фази се разгръща и каква е ролята му в по-нататъшната работа по оптимизацията на сайта? Екипът на theSEO дава прости отговори на сложните въпроси в следващите няколко параграфа.

Какво представлява услугата SEO одит?

Най-общо казано, SEO одитът е услуга, която има две последователни задачи, а именно:

 1. Преминаване през процес на подробно анализиране на сайта от професионалист;
 2. Обобщаване на резултатите от този процес под формата на прецизен и изчерпателен отчет, който включва както информация за състоянието на сайта, така и някои фундаментални препоръки в посока подобряване на неговото състояние.

Процесът по извършване на SEO одит не е стандартизиран и е силно зависим от спецификите на индивидуалния клиент. 

За дефиниране на стъпките по реализиране на одита имат значение редица фактори като например вида и състоянието на сайта, вида на продукта или услугата, посочените от клиента цели, характера и конкурентността на нишата и т.н.

В общия случай първоначалният SEO одит преминава през четири основни фази - вътрешен SEO одит, външен SEO одит, анализ на конкуренцията в пазарната ниша и изготвяне на подробен доклад, който систематизира събраната информация и прави генерални заключения за нуждите на SEO. 


 

Защото смислената SEO оптимизация започва със смислен SEO одит!

SEO одитът дефинира проблемите

SEO одитът дава отправна точка за създаване на персонализирана SEO стратегия

SEO одитът дефинира решенията

Вътрешен SEO одит:

Вътрешният SEO одит е фокусиран върху самия уебсайт и различните компоненти, които изграждат цялостното му онлайн присъствие.

В тази фаза екипът от SEO специалисти използва специализирани знания и инструменти, за да анализира:

 • Структура, дизайн и функционалност на сайта в мобилна и десктоп версия на две нива: ниво клиентско изживяване и ниво технически неизправности
 • Скорост и бързина на зареждане на сайта в основна страница, категории, подкатегории, продуктови и допълващи страници
 • Статус на индексирането, брой на страници в индекса и евентуална причина за липса на индексиране на части от сайта
 • Проверка и анализ на текстовото оформление на сайта в различните му секции - включително адекватното формулиране на заглавия, описания и съдържание с подходящи ключови думи
 • Одит на структурата на URL адресите и съответствието ѝ с добрите практики, отговарящи на динамичните изисквания на онлайн търсачките
 • Одит на визуалното и видео съдържание на сайта, с внимание към уникалност, качество, размер, форматиране и метаданни на всеки компонент
 • Анализ на допълнителни технически детайли като код, микродата, карта на сайта, счупени връзки, липсващи страници (404), robots.txt файл и други

Консолидирането на информация по всички тези параграфи позволява един изключително задълбочен поглед в материята, който в крайна сметка отговаря на два важни въпроса: “Какво не е наред?” и “Как можем да го поправим?”.

Външен SEO одит

В допълнение към погледа “навътре”, SEO одитът включва и внимателно проучване на външните (off-page) фактори, влияещи на класирането. Сред най-значимите от тях можем да отбележим:

 • Текущо класиране на сайта в Google и/или други големи търсачки по важни за бизнес направлението ключови думи;
   
 • Проверка и анализ на входящите линкове, техния авторитет и влиянието им върху класирането на сайта - било то позитивно или негативно;
   
 • Надеждност на хостинга и домейна, включително по отношение на така наречените “сайтове-съседи”, които могат да оказват влияние върху класирането на определен сайт;
 • Проверка за санкции от търсачката, дефиниране за тяхната причина и изготвяне на предложения за премахването им;
   
 • Анализ на PPC кампании, маркетинг в социалните мрежи и онлайн репутация,с цел добиване на по-пълнокръвна представа за състоянието на бранда.
   

Преминаването през тези стъпки изисква опит, инструменти и експертиза, които да помогнат не само за констатиране на ситуацията, а и за нейното продуктивно осмисляне.

Екипът на theSEO има уменията за боравене със събраните данни, чрез които SEO одитът има потенциала да еволюира от куп факти до стабилна основа за един смислен по-нататъшен SEO процес.

Нека развием вашия бизнес!

Нашите клиенти изкарват пари от SEO! А Вие?

Безплатна Консултация

Анализ на конкуренцията и пазарната ниша

Всеки бизнес сайт следва да бъде разгледан в специфичния контекст на своята индустрия, своята ниша, своя характер и своите потребители.

Анализът на конкуренцията в пазарния сегмент може да бъде както начало, така и последващ етап в SEO одита - той обаче е задължителен за всяка уважаваща себе си SEO агенция. В рамките на тази фаза, избраният от вас екип ще премине през няколко стъпки, а именно:

 • Анализ на ключови думи за пазарната ниша и препоръки относно конкретни ключови думи и/или фрази, които биха довели до добри конверсии за вашия бизнес;
   
 • Определяне на основните онлайн конкуренти на бизнеса ви, чиито показатели да служат като отправна точка за по-нататъшната SEO стратегия;
   
 • SEO анализ на конкурентни сайтове по показатели като класиране, линк профил, съдържание и авторитетност според търсачката;
   
 • Създаване на профил на аудиторията - нейната локация, нейните нужди, проблеми, търсения и евентуалните начини да за добавяне на стойност за потребителя.
   

Тази по-разширена информация се засяга в SEO одита само повърхностно, като на практика е основата за редица допълнителни услуги и процеси.

Сред тях са създаването на семантично ядро за сайта, стратегия за създаване на онлайн репутация, маркетинг със съдържание и поведение в различните социални мрежи извън сайта.

Изготвяне на доклад от SEO одита

След преминаване през гореописаните стъпки, SEO екипът ще има пред себе си едно солидно количество данни, приведени в кратък, ясен и разбираем вид под формата на отчет или доклад към своя клиент.

В него ще бъдат очертани проблемните точки вътре и извън сайта, както и общия му потенциал да развие конкурентност в дадената ниша, предвид директните му съперници за челните места в търсачките.

SEO одитът не е констатация, а поле за създаване на възможности. Докладът няма за цел просто да информира клиента, а да зададе правилната посока за бъдеща работа по сайта, както и за евентуалните техники, които могат да бъдат използвани за подобряване на класирането.

Именно затова предаването на доклада от SEO одита често е съпроводено с по-обширна дискусия около възможните посоки за развитие на сайта. Това е ключов момент, подобен на “поставянето на диагноза” с цел определяне на правилно “лечение”. То може да включва On-page и Off-page оптимизация, линк билдинг стратегия, професионален семантичен анализ и копирайтинг, цялостни маркетингови решения и т.н.

Защото, както вече сами разбирате, SEO стои на границата между маркетинг, технология и изкуство - пресечната точка, където техническите, аналитичните и креативните умения на екипа се сливат в едно, за да задвижат колелото на вашето бизнес развитие.

Колкото до SEO одитът - той е ни повече, ни по-малко от първата чернова на нашето произведение.

Имате цел?
Ние имаме екип,
който да я постигне!

Безплатна Консултация